Nagad plans to raise Tk 5bn through zero-coupon bonds

Print Friendly and PDF