‘Pragmatic’ Biden-Putin summit agrees to resume arms talks, return envoys

Print Friendly and PDF